[Ebook] ➨ Muhafız By Selman Kayabaşı – Reliableradio.co.uk

Muhafız T Rkiye Cumhuriyeti Nden Rumeli Ve Mezopotamya Birli I Ne Birinci D Nya Sava Nda Almanya N N Ma Lup Olmas I In Al An Gizli Bir Ekip JF Kennedy Ve Adnan Menderes I Yeti Tiren Ortak AKADEM Avrupa Da Teslis E Kar Tek Tanr Inanc N Savunan Protestan Hareketini Ba Latan M Luther In Ba L Oldu U Slam Te Kilat Bilinen Tarih Tezlerini At St Edecek Bir Kurgu Selman Kayaba , Yeni Roman Yla Okurlar N N Kar S Nda ASELSAN Daki Gizli Projede G Rev Yapan Elektronik M Hendisi Semih Temiz, Sakarya Daki Bir Arazide Intihar Etmi Olarak Bulunur Bunun Bir Suikast Oldu Unu D Nen M T, Affan Alkan Suikast Zmekle G Revlendirir Affan Bey Cinayetin Izini S Rerken Turgut Zal N Bir Araya Getirdi I Ve Rumeli De Ba Ms Z Devletler Kurmakla G Revlendirdi I Gizli Bir Ekibin Varl Ndan Haberdar Olur Ak Parti Nin Ilk Cumhurba Kan Aday Vecdi G N L D Neden Ve Nas L Oldu Da Cumhurba Kanl Na Abdullah G L Aday G Sterildi Perde Arkas Nda Ya Ananlar, Ilk Kez Yaz Ld Muhsin Yaz C O Lu, Makedonya Ve Kosova Daki Gizli G Revleri Sebebiyle Mi Ld R Ld Kosova Devleti Nin Kurulmas Yla Yaz C O Lu Nun L M Aras Nda Nas L Bir Ili Ki Var Adnan Menderes, Turgut Zal, Adnan Kahveci, Zeyir Garih Ayn Ekip Taraf Ndan Yeti Tirilmi Zel Isimler Miydi Kahveci, Anavatan Partisi Nin Ba Na Ge Ece I I In Mi Ld R Ld Zeyir Garih Suikast N N Perde Arkas Nda, Hilafet In Tekrar Tesis Edilmesi Ve Rumeli Ile Asya Daki Gizli Faaliyetleri Mi Yat Yor ASELSAN Daki Intiharlar, Devletin I Indeki Gizli Bir Ekibin Yapt Projeyle Mi Ilgiliydi Kanuni Sultan S Leyman N S R Gibi Saklanan K L C KANUN, Protestanl K N Ortaya K Yla Ilgili Hangi S Rr Bar Nd R Yor K L , Bug N Hangi Te Kilat N Elinde Ve Nas L Korunuyor ABD Ve T Rkiye Yi Y Neten Ortak Bir Ekip Mi Var T Rkiye Nin B Lgedeki Etkisinin Artmas , Bu Gizli Yap N N Varl Yla M Ilgili Osmanl Devleti Ni Idare Eden Bu Gizli Yap , Den Sonra Almanya N N Ma Lup Olmas I In Hangi Gizli Al Malar Yapt Mustafa Kemal, Bu Ekip Taraf Ndan Yeti Tirilip Anadolu Ya Yeni Bir Devlet Kurmak Zere Mi G Nderildi Yazar Selman Kayaba , T Rkiye De Son Y Llarda Ya Anan Geli Melerin Perde Arkas N Ve Tarihi Kaynaklar N Ilk Kez Ortaya KoyuyorT Rkiye Cumhuriyeti Nden Rumeli Ve Mezopotamya Birli I Ne Birinci D Nya Sava Nda Almanya N N Ma Lup Olmas I In Al An Gizli Bir Ekip JF Kennedy Ve Adnan Menderes I Yeti Tiren Ortak AKADEM Serin 4 kitab lk kitapta da oldu u gibi bitirmeden b rakmad m lk kitapta verilenler bu kitapta biraz daha yerine oturuyor Bunun yan nda ilk iki kitaptaki d van iirleri nc kitap olan Te kilat ta azalm t fakat Muhaf z bu zlemi dindirdi Her y n yle iyi bir kitap Te kilat la k yaslanabilecek kadar iyi. Serinin tamam n okuyun.


About the Author: Selman Kayabaşı

Zonguldak n Devrek l esi nde d nyaya gelen yazar, Bo azi i niversitesi Tarih B l m mezunudur rencilik y llar nda Yeni afak Gazetesi D Politika b l m nde edit rl k staj ve sonras nda nternethaber Yay n Grubu nda haber m d rl yapm t r 2005 y l nda yay nlanan ilk kitab Kafkas Ruleti, asker ve siyas evrelerde tart malara neden olmu asker kurumlar, kendi personellerine kitab n okunmas n tavsiye etmi tir Selman Kayaba , siyaset ve istihbarat konulu kitaplar n haz rlanmas konusunda yay nevlerine dan manl k yapmaktad r Prof Dr Mahir Kaynak la al t Darbeli Demokrasi, mer L tfi Mete ile al t Milliyet ilik Milliyetsizlik, Emniyet stihbarat Dairesi Eski Ba kan B lent Orako lu ile al t Ankara da G lge Oyunlar ve Hasan Cel l G zel le al t Kuzey Irak isimli kitaplar, T MA Yay nlar n n Akt el Siyaset Kitapl i inde yer almaktad r Yine T MA Yay nlar taraf ndan yay nlanan, brahim Karag l n Hesapla ma Y zy l ve Tamer Korkmaz n Ankara Washington Hatt isimli kitaplar na edit rl k yapm t r Kayaba , tarih, siyaset ve istihbarat konulu ara t rma ve al malar na devam etmektedir.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top