!!> PDF / Epub ☄ Kusursuz Plan ✑ Author Fatih Murat Arsal – Reliableradio.co.uk

Kusursuz Plan Read Kusursuz Plan By Fatih Murat Arsal Eiyo.us KUSURSUZ PLANSevdi I Erke I Elde Etmek I In Garip Bir Plan Yapt Plan Kusursuz Olmal Yd Yle De Oldu Ger Ek Amac N Kimse Anlayamad Amac Na Eri Ebilmek I In Paras N , G Zelli Ini, Zekas N Vev Cudunu Ortaya Koydu Bundan Daha Iyi Plan Olur Muydu Bir De Duygular N Ve Arzular N Gizleyebilseydi kitaplar nda benzer konular i lese de okuyucuyu a rtmay ba ar yor Kusursuz Plan da benim i in b yle oldu.Ebru, so uk g r nt s n n arkas na gizlenen, yaln zl na s nak arayan gen ve g zel kad nd r Sevgilisi Yakup, onun buzlar n k r p yakla may ba aran say l ki ilerden olmu tur fakat Ebru yu aldatma gibi bir gaflete d nce olanlar olur Ve buzlar krali esi Ebru, planlar n devreye sokar yle kusursuz bir plan yapmal d r ki sevdi i adam kitaplar nda benzer konular i lese de okuyucuyu a rtmay ba ar yor Kusursuz Plan da benim i in b yle oldu.Ebru, so uk g r nt s n n arkas na gizlenen, yaln zl na s nak arayan gen ve g zel kad nd r Sevgilisi Yakup, onun buzlar n k r p yakla may ba aran say l ki ilerden olmu tur fakat Ebru yu aldatma gibi bir g Demirkan Allah m sana geliyorum Kitap kmadan ncesinden beri srarla kitab n k n bekledi imi ve ne zaman kaca n sorup durdum Kitap kt ben anca okudum neden mi nk okuyup da Selim i bitirmek istemiyordum elime al p aralar n okuyup okunmam kitaplar n aras na koymaktan sana da s ra gelecek Selim demekten haz al yordum Ama art k dayanamad m ve ba lad m ki ba lad m gibi de bitti kitap Ne yaz k ki Selim le v 3.5 puan.Okurken e lendim, g ld m falan ama birka kitab n ard ndan unutaca m di er kitaplar aras na girdi maalesef Okurken hi s k lmad m s yleyebilirim Ama yine de daha ok bo vakitlerde de erlendirilebilecek bir kitapt bana g re. Eylenceli,ozune guvenen qadinlari sevirem Bir FMArsal roman daha Kusursuz Plan kitab kitapcadilari olarak d zenledi imiz bir okuma etkinli i Ben bu yazar n kitaplar n ok seviyorum ve en sevdi im t rk yazarlar aras nda FMA sevgim ilk Seni Sevmek stemedim kitab yla ba lad Seni Sevmek stemedim bence ok g zel bir kitap Zaten Fatih Murat Arsal o kadar g zel yaz yor ki karakterlerini ok seviyorum Karakterleri ger ekten ok iyi ve karakterli ki iler D Nas l bir c mle kurduysam u an Yani yazd karakterler sevilmeyecek Bir FMArsal roman daha Kusursuz Plan kitab kitapcadilari olarak d zenledi imiz bir okuma etkinli i Ben bu yazar n kitaplar n ok seviyorum ve en sevdi im t rk yazarlar aras nda FMA sevgim ilk Seni Sevmek stemedim kitab yla ba lad Seni Sevmek stemedim bence ok g zel bir kitap Zaten Fatih Murat Arsal o kadar g zel yaz yor ki karakterlerini ok seviyorum Karakterleri ger ekten ok iyi ve karakterli ki iler D Nas l bir c mle kurduysam u an Yani yazd karakterler sevilmeyecek gibi de il.Kusursuz Plan g zel bir kitapt Zaten FMA kitaplar n n ak c l dillere destan D Ger ekten o kadar ak c ki kitap elime ald mda 150 den fazla sayfa okudu um oluyor oook ak c B Sonunu kesinlikle beklemiyodum Kusursuz Plan tek bir c mle ile anlat derseniz Ustaca bir kurgu, tutku dolu bir hikaye, ak c bir anlat m ve bir puzzle n par alar gibi kusursuz bir ekilde birle tirilerek ortaya kar lan bir mutlu son derim FMArsal n g zel k zlar ndan biri Ebru Seymen ocuk ya ta annesini kaybetmi , babas taraf ndan erkek gibi b y t lm , kendine g venen, haz rcevap, bal rengi sa lara ve bal rengi g zlere sahip, buzlar krali esi diye an lan bir g zel kad n.Ve bir FMArsal erke i Selim Demirkan lken Kusursuz Plan tek bir c mle ile anlat derseniz Ustaca bir kurgu, tutku dolu bir hikaye, ak c bir anlat m ve bir puzzle n par alar gibi kusursuz bir ekilde birle tirilerek ortaya kar lan bir mutlu son derim FMArsal n g zel k zlar ndan biri Ebru S 3,71 5Distopyalar n yo unlu unun aras nda kafa da tmak i in okunacak, dili basit, ak c bir kitap Ana kad n karakterin mant yla olduk a eli iyor olsam da kitap kendini s kmadan rahat a okuttu Kitab n b y k bir k sm n Bu kitaptaki k z ve erkek karakterler benim tart mas z en sevdi im genel bir yorum yapm t m di er kitaplar i in, bu kitab tenzi ediyorum Yakup bile bir ayr ho ya Hop oturdum hop kalkt m her sayfa eviri imde k z ebru yapmad m de nolur yapmad m de yaaaa diye rd m D


About the Author: Fatih Murat Arsal

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Kusursuz Plan book, this is one of the most wanted Fatih Murat Arsal author readers around the world.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top