[Ebook] ➭ Almodovar Teoremi ➬ Antoni Casas Ros – Reliableradio.co.uk

Almodovar Teoremi 3.75 Kitap zaten arka kapa nda da bahsedildi i gibi otobiyografik unsurlar bar nd r yor Kitab okurken okuyucu da yazarla beraber bir ok soru soruyor kendine Kitapta yle duygular ve hisler i leniyor ki her okuyucunun kendinden bir par a bulmamas neredeyse imkans z Tabi kitab edebi k sm n n yan nda da fizik ve matematik bilimleriyle olan simbiyozu var Bu a dan bana Juli Zeh in Serbest D kitab ndan baz esintiler sundu B t n bu sitayi lere ra men yazar n dilindeki a dal l k g zden ka m yo Kitap zaten arka kapa nda da bahsedildi i gibi otobiyografik unsurlar bar nd r yor Kitab okurken okuyu PDF Epub Almodovar Teoremi By Antoni Casas Ros Capitalsoftworks.co.uk Bir Gece Aniden Yola F Rlayan Bir Geyik, Korkun Bir Trafik Kazas , Kazada Len Bir Sevgili, Yok Olan Bir Y Z, U Up Giden Hayaller, Yaln Z, D Nerek Ge Irilen Y Llar Ve A Kla, Cinsellikle, Edebiyatla Yeniden, Yepyeni Bir Hayat Hayat N Internetten Matematik Dersleri Vererek Devam Ettiren Antoni Casas Film Yapaca N Hayal Eder Ger Ekle Ger Ek St , Kurmacayla Otobiyografik Olan N Aras Ndaki Izgiler Yava Yava Silinir Almodovar N Y Z Olmayan Adama En G Zel Hediyesi Ise Gen Transseks El Lisa D R Bir Yandan Edebiyat, Bir Yandan A K, Inzivaya Ekilmi Yazar Ba Ka Bir Enli E A R R Inde Ya Ad M Z D Nyaya D Ar Dan, Ekildi I Inzivadan Bakan Yazar N G Zlemleri Ise Olduk A Arp C Y Z N, Eklin, G R N N Her Ey Oldu U Bir D Nyada, Almadovar Teoremi Irkinli I G Zelli E Eviren Bak N G C Zerine Kurulu.Otobiyografiyle Kurmacan N, Edebiyatla Sineman N, Matematikle Iirin, Fizikle M Zi In, Newton La Almadovar N I I E Ge Ti I Almadovar Teoremi, 2008 De Spanya Da En Iyi Roman Se Ildi Arka Kapak Antonija nikada nisu upoznali ljudi iz njegove izdavacke kuce.On je briljantni 35ogodisnji matematicar koji se nakon uboge saobracajne nesrecepovukao u stan s pogledom na djenovsku lukui zapoceo rad na svom prvom romanu Almodovarova teorema.Ovaj neveliki roman bremenit je osecajima, cudesnim metaforama.Ros veoma krhko uplice fantaziju lik Pedra Almodovara je plod maste i sopstveni usudu redove romana, toplo se obavija oko citaoca, poput dzempera od fine vune.Lascivan, britak, besraman, vrlet Antonija nikada nisu upoznali ljudi iz njegove izdavacke kuce.On je briljantni 35ogodisnji matematicar koji se nakon uboge saobracajne nesrecepovukao u stan s pogledom na djenovsku lukui zapoceo rad na svom prvom romanu Almodovarova teorema.Ovaj neveliki roman bremenit je osecajima, cudesnim metaforama.Ros veoma krhko uplic Al lagelmi hikayeler yerine daha farkl konular sevenlere iyi gelecek bir kitap ve ayn zamanda yazar n otobiyografisi yani ger ek bir hikaye hem de ok nl bir y netmenin bak a lar yla beraber daha ne olsun Bundan sonrasi spolier i eriyor 18 20 ya lar nda yan nda kiz arkada yla geyiye arparak trajik bir kaza yapan yazar bu kazada k z arkada n n l m ne sebep olarak, kendisinin de y z ne zarar verir Burnunu dahil kaybetmi tir ve bir ok doktorun iyile tirme vaadine ra men bir Al lagelmi hikayeler yerine daha farkl konular sevenlere iyi gelecek bir kitap ve ayn zamanda yazar n otobiyografisi yani ger ek bir hikaye hem de ok nl bir y netmenin bak a lar yla beraber daha ne olsun Bundan sonrasi spolier i eriyor 18 20 ya lar nda yan nda kiz arkada yla geyiye arparak trajik bir kaza yapan yazar bu kazada k z arkada n n l m ne sebep olarak, kendisinin de y z ne zarar verir Burnunu dahil kaybetmi tir ve bir ok doktorun iyile tirme vaadine ra men bir geli im g rememi tir zerinden ge en 15 y l bu ekilde ya amaya al t rsa da bu onu yanl zl a ve g n na kmamaya itmi tir S rekli ehir ve lke de i tirmektedir Fakat son gitti i Cenova da nl y netmen Almodovar ile tan r ve onun sayesinde de transeks el olan Lisa ile tan r Yazar transeks elle buyuk bir ask ya ar Lisa ona yeni bir yuz yaptirmak icin para verse de Antoni This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here Kanepede yatan bir geyik, f r nda k t r k t r bir b rek, kad n m erkek mi belli olmayan biri, ya l bir kad n, gizemli y z olan bir adam, bunlar n hi bir nemi yok nemli olan hepimizin u an burada olmas ve bir Mahalledeki k k sinema salonuna gitmi tik Eski ama hala duruyor Koltuklar biraz g m Kahramanlar n ya ad a k tatman n verdi i b t n o mitlerin, korkular n, d lerin ok eski kokusu Hayat m z n en sonunda ihti aml olma arzusu Bizi yok edecek olsa bile b y k bir tutkunun kendini g stermesi Her b y k filmi seyrederken ald m z risk budur imize ya da hayat m z n hi li ine ak tt m z g zya lar yla karanl k salondan karken art k ayn ekilde y r m yor oluruz Her b y k film bi Mahalledeki k k sinema salonuna gitmi tik Eski ama hala duruyor Koltuklar biraz g m Kahramanlar n ya ad a k tatman n v Darmada n olmu tu ama ac s na tam kat lam yordum nsan hayat n de i tirebilir mi Bir i ya da bir ba ar hi bilemeyece imiz bir yere ta r m bizi Kendimizden ka mak i in bir yer daha m var Uzam n sonsuzlu unun m kemmelli i yer kaplayan n sonsuzlu undand r.http martiuctu.blogspot.com 2012 12 Almodovar Teoremi bak a mda yeni bir pencere a an, hayat hakk ndaki aforizmalar yla beni d nd ren ve bunu bir an bile s kmadan yapan bir kitap oldu Kitapta s k c hi bir b l m yoktu ve okumaktan ok zevk ald m Kitab n otobiyografik tarzda olmas ve yazar n trajik hikay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top