[Reading] ➶ Siyeri Farklı Okumak ➽ Mehmet Azimli – Reliableradio.co.uk

Siyeri Farklı Okumak Dinlere En B Y K D Manl Kendi Mensuplar Yapm T R Dersek Herhalde Yanl S Ylemi Olmay Z B T N Dinler I In Ge Erli Olan Bu Kaideye Slam Dini Mensuplar Da Dahildir Ehl I Kitap Kendilerine Gelen Hak Dini Nas L Tahrif Ettiyse Son Dinin Mensubu Olan M Sl Manlar Da Kendilerine Gelen Dinin Kitab N Tahrif Etmeseler De Kitab N Rnek Uygulay C S Olan Hz Peygamber In Hayat N Rneklik Zemininden Ta Yarak Bu Tahrifi Bir L De Ger Ekle Tirmi Lerdir.


10 thoughts on “Siyeri Farklı Okumak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top