!!> KINDLE ➛ Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi ❥ Author Ziya Osman Saba – Reliableradio.co.uk

Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi Reading Mesut Nsanlar Foto Rafhanesi By Ziya Osman Saba Easyfaroairporttransfers.co.uk Burada Her Ey, Herkes Birbirine G L Ms Yor Hi Bir Ihtiyar, Hi Bir Irkin, Hi Bir D Nceli Insan Resmi Yok Adeta Bu Foto Rafhaneye Sevin Siz Hi Bir Insan Ayak Atmam Yahut Foto Raf , Bir Muvaffakiyet S Rr Olarak, Makinesinin Kar S Nda Candan G L Mseyemeyecek M Terisinin Foto Raf N Ekmemi Saba N N Yk Leri, Iirleri Gibi I Imize Apayr Bir H Z N Veriyor Gen Li Imizi, B T N Mutluluklar N Yar M Oldu Unu, Insano Lunun Yaln Zl Ndan Ne Etse Kurtulamayaca N , D Nyam Z N Sevgiden, Anlay Tan Uzak Bir D Nya Oldu Unu S Yl Yor, Daha Do Rusu Duyuruyor Kitap Boyunca Buruk Bir Tat Hayallerimizden Ayr Lm Yor Ama Bu, Saba N N Mesut Nsanlar Foto Rafhanesi Ndeki Hik Yelerini Defalarca Okumam Za Engel De Il O Hik Yelerdeki Biricik Kahraman N Hepimizden Bir Eyler Ta D N Anl Yoruz.Oktay Akbal


10 thoughts on “Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi

  1. says:

    Bu basabilmek saadetine erdi imiz kald r mlara hi t k r l r m


  2. says:

    Dinledi im 2 Sesli kitap olan bu hikayeye hayran kald m Tasvirler bu kadar m g zel olur, yaln zl k tan nmam l k bu kadar m iyi olur evreye uyum sa layamamak da cabad T m duygular k sac k hikayede toplam K sac k hikayede Kalemine binlerce kez hayran kald m


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top