[ BOOKS ] ✸ Uzunharmanlar'da Bir Davetsiz Misafir Author Sezgin Kaymaz – Reliableradio.co.uk

Uzunharmanlar'da Bir Davetsiz Misafir Uzunharmanlar Mahallesinde Bir Bek R Evi Kiralayan Musa Daha Ilk Geceden Deh Ete D Er Gaipten Sesler Gelmekte, Odalar Kendili Inden Ayd Nlan P Kararmaktad R Buras Bir Perili Evdir Galiba Ancak E Er Hakikaten Perili Evse, Mutlaka Iyilik Perilerinin Merkezidir Nk Gaipten Yaln Zca Ses De Il Rek, B Rek, Tur U, Ay, Temiz Ama R, Hatta Tamirci Bile Gelmektedir Ne Yapaca N Bilemeyen Musa, Bir Yandan Olan Biteni Anlamaya Al Rken B R Yandan Mahalle Halk Yla Tan R Ku Aktan Do Ma B Y Me Ankaral Erzurumlu Teyze Ve Kahverengi Horozu R Za, Rk T C Ev Sahibi Beyabi, Kom Unun Koca Bekleyen K Z Aylin, Baba Adam Kaportac Kirkor, 7x24 Burun Kar T Rma Kapasitesine Sahip K K Kemal, Ad Var Kendi Yok Gizemli Kad N Aspendos Derken Ortaya Bir Gizemli Kad N Daha Kar Ve Musa N N Kafas B Sb T N Kar R Uzunharmanlar Da Bir Davetsiz Misafir Hentbol D Nyas N N Nl Isimlerinden Sezgin Kaymaz N Ilk Kitab Yer Yer Komik, Ba Tan Sona E Lendirici Bir Roman. Okudu um ilk Sezgin Kaymaz kitab Yazar n eserlerini kronolojik olarak okumam tavsiye edilmi ti yi ki de yle yapm m Kitab 2 g nde bitirdim Kurgu g zel, slup g zel, duygu durumu de i ken Leitmotiv olarak kullan lan e 3 y ld z m vereyim 4 y ld z m vereyim bilemedim G zel roman olmu Tabi Sezgin Kaymaz tarz n bilenler bilir ki roman fantastik.Bir gen adam Ad Musa Bir g n Uzunharmanla a geliyor Beyabi den bir daire kiral yor Ailesinden ka m Bunalm b y k ehirden kalabal klardan ve her eyi kendisi i in ekip eviren ailesinden Olduk a varl kl bir ailesi var ama Musa s k lm her eyden O m cadele etmek, tutup koparmak ve eme inin ve m cadelesinin kar l nda kazanmak istiyor.Uzunharmanlar da garip bir ahali var Herkes birbirinden haberdar Organize bir ekilde Musa y uzunharmanlar dan g ndermek ve hatta kovalamak istiyorlar Bildikleri ve gizledikleri bir ey var ama tabi biz kitab n sonuna kadar ok merak etti imiz halde renemiyoruz Bu arada Musa n n yerle ti i dairede biri var Bir misafir Bir hayalet o 20 y l once lm pavyon k z g zel Leyla n n hayaleti B t n kasaba ahalisi Musa y g ndermek isterken o Musa ya a k oluyor, ok seviyor Musa y Zor da olsa tan yorlar Musa yla bir g n Gel zaman git zaman Musa da ok seviyor bu y rt k hayaleti Kasabadakiler ise t m bu olanlardan ok rahats z Erzurumlu Teyze, Kirkor Usta, Bakkal Mustafa ve tabiki Beyabi ve dahas Kitab n sonunda ki b y k s rpriz ise t m Uzunharmanlar ahalisinin hayaletlerden olu uyor olmas Sayd m ve kitapta tan t m z herkes en ba ndan beri hayaletmi me erse The Others Musa me ersem ailesinden ka m ama ev Sezgin Kaymaz ile tan ma kitab olarak elimde bulunan bir ka kitab aras ndan bu kitab n tercih ettim Elimde s r nen G lge ehir kitab ndan sonra soluksuz ve keyifle bitirebilece im bir kitap okumak istiyordum Arkada m n tavsiyesine kulak verdim Sezgin Kaymaz n kitaplar ndan hangisini ilk tercih etmem gerekti i karar n verememekten ok sevece im bir yazarla tan may da erteliyormu um, bunu da fark ettim Te ekk rler arkada m Bu kitap hi kitap okumayan ve sevmeyen insanlar i in tavsiye edilen kitaplar aras nda g steriliyor Kesinlikle ben de bu nermeye kat l yorum Bu kitab n konusu hakk nda tek bir kelime bile etmek istemiyorum zira b y s bozulsun istemiyorum Ama elbette genel bir yorum yapaca m.Genellikle kitaplar n ilk 50 sayfas biraz s k c d r ve adapte olmay gerektirir Bu kitap ise ilk sayfalar ndan itibaren okuru i ine ekmeyi ba ar yor Gizemli bir kitap ve bu gizemini sonuna kadar koruyor Kurgusunu ve dilini olduk a ba ar l buldum Fikri ve i leyi i de ayr ca ok be endim ahaneydi S rekli y ksek tempoda seyreden, soluksuz okunabilecek, diyaloglar n etkileyici oldu u, didaktikli in ok ok g zel yedirildi i, anlaml ve nitelikli bir kitap.Sezgin Kaymaz n kalemine hayran oldum Ba ka lezzetlerini tatmay iple ekiyorum Al nt lar K rlara, ormanlara gitmek istiyorsan, k rlara, ormanlara gitmek istedi in i in git ehrin ok ilgin ve farkl bir konuya sahip ve olduk a s r kleyici elimden b rakamam t m okudu um zaman Ilk sayfalarda sanki bir hayalet yk s ym gibi ba l yor sonradan kolay kolay anla lamayan bir bilmeceye d n yor asl nda kitapta ipu lar da mevcut ama kitaba kendimi kapt rm olan ben bir t rl kavrayamadim o ipu lar n ve sonu beni ok a rtt Konusundan bahsetmek istiyorum kitap musanin sessiz sakin bir kasabaya ta nmasiyla ba l yor Daha sonra evin i inden gaipten sesler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top